KTM Visa Kananoja kirjoittaa eurooppavero-oikeudellista väitöskirjaa Vaasan yliopistoon, ja työskentelee veroasiantuntijana. Hän toimii jäsenenä Keskuskauppakamarin verovaliokunnassa ja Euroopan veroasiantuntijoiden verokomiteassa. Visa on keskittynyt erityisesti kotimaiseen ja kansainväliseen tuloverotukseen sekä yritysjärjestelyihin, mutta vastaa työssään muun ohella myös arvonlisäverotuksesta.

Julkaisut

Maastapoistumisverotus kiinteän toimipaikan lakatessa – elinkeinoverolain kehittämistarpeet Euroopan unionin oikeuden näkökulmasta (referee-artikkeli) (Verotus 4/2015)

Maastapoistumisverotus ja sen harmonisointi – EU-oikeuden vastaisten säännösten muutostarpeet veronkiertodirektiivin ja EUT:n ratkaisun A Oy (C-292/16) myötä (referee-artikkeli) (Verotus 3/2018)

Verotusvallan tasapuolinen jakautuminen poismuuttotilanteissa (referee-artikkeli) (Oikeus 3/2019)

Implementation of the EU Anti-Tax Avoidance Directive (2016/1164) Exit Tax Measures in Finland (European Taxation 2-3/2020)

Puhutaan maastapoistumisverosta sen oikealla nimellä (Verotus 2/2020)

Muu tieteellinen toiminta: SoleCRIS (University of Vaasa)

ORCID 0000-0001-7545-083X

Yhteystiedot

Sähköposti: visa(at)kananoja.com
Käsipuhelin: pyydettäessä

LinkedIn (in English)
Xing (auf Deutsch)
Twitter

Sivut Ruutikana.com | Copyright Visa Kananoja | Tausta Confédération Fiscale Européenne | Disclaimer

Disclaimer

×
Eri yhteyksissä (esim. haastatteluissa, mielipidekirjoituksissa, kolumneissa, sosiaalisessa mediassa) esittämäni mielipiteet ovat omiani eivätkä välttämättää edusta julkaisijayhteisön tai nykyisen taikka aikaisempien tahi mahdollisesti tulevien työnantajieni kantaa.

404

×
Sivua ei löydy.